Indberetning af fejl og mangler

ang, pc'er og andet i lokalet