Vejledere i lær at bruge regneark

Onsdage kl. 10 – 12

13. februar – 20. marts (springer uge 9 over)

Kurset henvender sig til dig, der er fortrolig med betjening af din computer og har prøvet regneark eller er lidt øvet i regneark, men gerne vil vide noget mere om at oprette/ændre data, lave budgetter og regnskaber. Regneark kan bruges til at holde styr på alt lige fra dit daglige forbrug, forbrug af el, vand, varme, benzin, lave en langsigtet økonomisk oversigt, julekort, invitationer og bordkort m.v. Vi opbygger kurset efter Microsoft Excel vers. 2010/2013, men har du andre versioner, kan du også være med. Vi tilretter kurset efter dine behov og ønsker.

Pris: 180 kr.

Kontakt: Vibeke Dalsgaard, tlf. 2029 3837 - bedst mandag efter kl. 16 eller på mail: vibeke@itnyk.dk1. gang

1.Oprette og gemme regneark

2.Navigere i et regneark

3.Fed/kursiv/understreg

4.Tidsbesparelser- dataindtastning/Autofuldførelse/Autofyld

5.Beregninger: Autosum, adder, subtraher, multiplicer og divider

6.Genvejstaster

7.Udskrive


2. gang

1.Repetition

2.Omdøbe regnearksfane

3.Indtastning/redigering af data/ret data på flere ark samtidig

4.Ombryde tekst i en celle

5.Oprette egne autofyld

6.Indsætte/slette rækker og kolonner

7.Rækkehøjde/kolonnebredde

8.Angive Data –> Formater celler

9.Relative og Absolutte cellereference


3. gang

1.Repetition

2.Kanter

3.Kopi af ark med de samme data

4.Kopier formler

5.Beregne fra forskellige celler:  Samme ark, flere ark, andre filer

6.Frys ruder

7.Skrifttype/-størrelse/Justering af skrift/Formatering af celle

8.Udskrivning - Sidehoved/Sidefod - Ens overskrift på alle sider


4. gang

1.Repetition

2.Andre regnefunktioner, max, min, middelværdi m. fl.

3.Sortere data, Filtrere data, Søg/Erstat

4.Navngive celler

5.Skabeloner

6.Diagrammer

7.Indsætte kommentar

8.Indsætte billeder

9.WordArt/Fontwork


5. gang

1.Repetition

2.Generelle indstillinger

3.Beskytte celler

4.Hyperlink

5.Indtaste adresseliste og/eller hente kontakter i dit mailprogram

6.Hente data fra andre filer og tilrette f. eks. banken

7.Brug af/tilret ”Hurtig adgang”


6. gang

1.Repetition

2.Kursisternes ønsker