Microsoft support af Office 2007 ophørt 10. oktober 2017

Windows 7 support ophører 14. april 2020

Support til Office 2010 ophører 13. oktober 2020

Windows 8 er 10. januar 2023