Microsoft support af Office 2007 ophørt 10. oktober 2017

Windows 7 support ophørt 14. januar 2020

Support til Office 2010 ophørt 13. oktober 2020

Windows 8 support ophører 10. januar 2023

Windows Live Mail ophørte i 2016